Poradnik - Ubezpieczenie emerytalne

Ogólne zasady

Każda osoba, która pracowała we Francji ma prawo do emerytury.

Świadczenia emerytalne przyznawane są przez CRAM (Caisse régionale d'assurance maladie).

Wiek emerytalny we Francji jest taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosi 60-62 lata, w zależności od daty urodzenia starającego się o emeryturę. 62 lata jest wiekiem obowiązującym dla osób urodzonych po 1955 r. W wieku 65-67 lat nabywa się prawo do pełnej emerytury. Jednak w przypadku wystarczająco długiego okresu odprowadzania składek czy niepełnosprawności istnieje możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.

 

Sposób nabycia praw do emerytury

We Francji każdy zatrudniony zbiera tzw. trymestry do emerytury. Aby trymestr został zaliczony wynagrodzenie z jego okresu musi wynosić co najmniej 1800 euro brutto. Żeby otrzymać emeryturę należy przepracować 41 lat. Jednak liczba ta, ze względu na reformę emerytalną ciągle się zmienia i w 2020 roku ma osiągnąć wartość 41 lat i 2 trymestrów. Osoby, które nie wypracowały tego czasu otrzymują emeryturę proporcjonalną.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?

To w jaki sposób i gdzie składamy wniosek zależy głównie od naszego aktualnego miejsca zamieszkania.

 

Wysokość emerytury

To jak wysokie świadczenie będziemy otrzymywać zależy od trzech elementów:

Emerytura podstawowa wypłacana jest przez CNAV. Wypłatami emerytur dodatkowych zajmują się zaś kasy do których pracodawca odprowadzał składki na obowiązkową emeryturę dodatkową. Rodzaj kasy zależny od wykonywanego przez nas zawodu. Mogą być to:

W każdym przypadku świadczenia wypłacane są bezpośrednio na rachunek bankowy osoby pobierającej świadczenie.

 

Wcześniejsza emerytura

Z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 60. roku życia i które odprowadzały składki przez okres od 162 do 172 kwartałów składkowych.

 

Prawa do emerytury po zmarłym współmałżonku

Renta po zmarłym małżonku (pension de réversion) nie jest przyznawana automatycznie. Aby nabyć prawa do emerytury po zmarłym współmałżonku należy osiągnąć wiek minimum 50 lat. Nie istnieje tutaj kryterium dochodowe. Wysokość emerytury po zmarłym małżonku nie może przekroczyć 54% wysokości emerytury, którą pobierał lub tej, którą mógłby otrzymać,Opracowane przez www.polonika.fr
Tekst objęty prawem autorskim
Kopiowanie lub przetwarzanie tekstu zabronione.

O nas | © Polonika.fr