forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: niedziela, 26 maja 2024 r. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Podejmowanie działalności gospodarczej we FrancjiPrzystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło dla obywateli Rzeczpospolitej nowe możliwości podejmowania działalności gospodarczej na terytorium Francji. Obowiązują ich te same zasady przy podejmowaniu działalności gospodarczej, co obywateli Francji.

Ustawodawstwo francuskie nie przewiduje odrębnych regulacji dotyczących spółek z kapitałem zagranicznym, ani też ograniczeń dotyczących inwestycji zagranicznych we Francji. W tej sytuacji obywatele Polski, którzy zamierzają podjąć działalność gospodarczą, maja swobodę wyboru formy organizacyjno-prawnej swojego przedsiębiorstwa. Jednakże ukształtowanie statusu prawnego podejmowanej działalności gospodarczej może zostać dokonane tylko w ramach obowiązującego prawodawstwa francuskiego. Przewiduje ono wykonywanie tej działalności w formie przedsiębiorstwa indywidualnego bądź spółki handlowej.

Każda z wymienionych form nakłada na osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą inne obowiązki i pociąga za sobą określone konsekwencje. Następnym krokiem po wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa jest przejście kolejnych etapów procedury administracyjnej tworzenia przedsiębiorstwa i jego zarejestrowanie.

Przedsiębiorcy indywidualniNowością jest wprowadzony w styczniu 2009 r. nowy rodzaj przedsiębiorcy indywidualnego, tzw. /auto-entrepreneur/. Cieszy się on wielką popularnością ze względu na wprowadzenie szeregu uproszczeń związanych z rozpoczęciem działalności, jak również atrakcyjnego systemu opodatkowania i ubezpieczenia społecznego. Z tych uregulowań mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które zamierzają podjąć własną i indywidualną działalność gospodarczą, a których obroty nie przekraczają rocznie 80.000 euro, gdy sprzedają towary albo 32.000 euro, gdy świadczą usługi.

Tworząc przedsiębiorstwo należy przede wszystkim zdefiniować rodzaj podejmowanej działalności. Istnieją 4 grupy działalności : rzemieślnicza, przemysłowa, handlowa oraz wolne zawody. Rozróżnienie to ma o tyle istotne znaczenie, że innego rodzaju formalności należy dopełnić, aby móc podjąć każdy z rodzajów tych działalności.

Istotnym jest, iż każdy rzemieślnik, handlowiec czy przemysłowiec rozpoczynając prowadzenie dzialaności zobowiązany jest wnosić składkę na ubezpieczenia społeczne, która jest obliczana na podstawie przychodów przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, iż obowiązek jej wnoszenia ciąży na przedsiębiorcach nawet w razie nieosiągania przez nich przychodów.

Obywatele Polski podejmujący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa indywidualnego podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (IR- *Impôt* sur le revenu), który jest liczony w sposób progresywny. Cechą charakterystyczną obliczania IR w prawie francuskim jest system ilorazu rodzinnego, zawierający tzw. części fiskalne. Dochód podlegający opodatkowaniu rodziny wynika z podzielenia rzeczywistego dochodu przez odpowiednią liczbę części fiskalnych. Poniższe zestawie zawiera progi podatkowe za dochód uzyskany w 2009 r.

Dochód
Stopa procentowa wymiaru
Poniżej 5.875 €

0 %

Od 5.875 € do 11.720 €
5,5 %

Od 11.720 € do 26.030 €
14 %

Od 11.720 € do 69.783 €
30 %

Powyżej 69.783 €
40 %

Wolne zawodyOsoby posiadające kwalifikacje do wykonywania wolnego zawodu mogą prowadzić działalność indywidualną i wówczas określa sie ich mianem pracowników niezależnych (travailleur indépendant), dotyczy to zarówno zawodów reglamentowanych, jak i niereglamentowanych. Ponadto osoby wykonujące zawód reglamentowany mogą prowadzić działalność nie tylko w formie przedsiębiorstwa indywidualnego, ale też w formie spółek: cywilnej (Société Civil Professionnelle-SCP), jak i kapitałowych (Société d’Exercise Libéral-SEL).

Spółka handlowa (Société commerciale)Polacy, którzy chcą podjąć działalność we Francji mogą korzystać także z formy spółki handlowej (Société Commerciale). Najczęściej wykorzystywanymi rodzajami spółek są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Société A Responsabilité Limitée-SARL) oraz spółka akcyjna uproszczona (Société par Actions Simplifiée-SAS). Ta ostatnia stopniowo wypiera spółkę akcyjną (Société Anonyme-SA), która coraz bardziej traci na znaczeniu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL)Najczęściej wybieraną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL). Na jej popularność ma wpływ jej uniwersalny charakter, nadaje się ona zarówno dla małych, jak i wielkich przedsiębiorstw. Podobnie jak SA i SAS, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek ujawniać w każdym roku swoje sprawozdanie finansowe. Może ona także występować w formie jednoosobowej (Enreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limité - EURL).

Do zawiązania spółki konieczna jest umowa sporządzona na piśmie (forma aktu notarialnego wymagana jest jedynie przy wniesieniu aportu w postaci nieruchomości), a następnie rejestracja w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS - Registre du Commerce et des Société). Ważnym elementem jest opublikowanie ogłoszenia o założeniu spółki w wybranej prasie posiadającej uprawnienia do publikacji ogłoszeń prawnych (/Journal d’Annonces Légales/). Ułatwieniem dla osób zamierzających podjąć działalność w tej formie jest wymagalny tylko symboliczny (1 euro) minimalny kapitał zakładowy.

Do jej najważniejszych zalet tej formy spółki należą: ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionych aportów, ewolucyjna struktura ułatwiająca partnerstwo, to, iż Zarządcy mogą korzystać z ubezpieczenia społecznego, które normalnie dostępne jest dla pracowników, a także, że wspólnicy niesprawujący funkcji Zarządcy mogą być pracownikami spółki. Należy jednak wskazać też na wady, którymi są sformalizowane zasady działalności i podwyższone koszty funkcjonowania wynikające np. z konieczności prowadzenia księgowości spółki.

Spółka akcyjna uproszczona (SAS)Kolejną formą, w jakiej przedsiębiorcy mogą podejmować działalność jest SAS, która pozostawia wspólnikom dużą swobodę działania. Ze względu na jej elastyczność jest ona wybierana zarówno przez duże koncerny, jak i małe przedsiębiorstwa. Do jej zalet należą także ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionych aportów, ewolucyjna struktura ułatwiająca partnerstwo, możliwość zawiązania spółki jednoosobowej oraz wiarygodność wobec partnerów handlowych. Wadami są natomiast opłaty i formalności związane z utworzeniem oraz obowiązek ustanowienia biegłego rewidenta (z wyjątkiem jednak SASU- Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - jednoosobowej SAS)

Spółka akcyjnaUstawodawca definiuje SA jako spółkę utworzoną pomiędzy wsp/ó/lnikami ponoszącymi straty proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, i której kapitał podzielony jest na akcje. Jest ona przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw. Należy jednak zaznaczyć, iż popularność tej formy spółki znacznie zmalała.

Kwestie podatkoweJako osoby prawne SARL, SA i SAS podlegaj podatkowi od spółek (IS - *Impôt sur les sociétés)*, którego stawka podstawowa wynosi 33 1/3 % rocznego przychodu. Ponadto, dla niewielkich spółek (zwanych PME) mających obroty poniżej 7.630.000 euro, kwota zysku poniżej 38.120 euro opodatkowana jest w wysokości 15 %.


Opracowane przez www.polonika.fr
Tekst objęty prawem autorskim
Kopiowanie lub przetwarzanie tekstu zabronione.

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter