forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: środa, 24 lipca 2024 r. Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny

Zasiłek dla bezrobotnych i utrata świadczenia We Francji wysokość świadczenia dla bezrobotnych sięga 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Aby je otrzymać, należy przepracować w tym kraju nie mniej niż pół roku.

Słynny w całej Europie francuski chomage, czyli zasiłek dla bezrobotnych to jedno z najwyższych swiadczen przyznawanych bezrobotnym w UE. Wartość świadczenia sięga aż 75 proc. ostatniego otrzymywanego w tym kraju wynagrodzenia. Warunkiem otrzymania zasiłku jest wylegitymowanie się umową na czas nieokreślony lub określony na tzw. pełen etat oraz stażem pracy nie mniejszym niż sześć miesięcy w ciągu ostatnich 22 miesięcy.

Kto podlega rejestracji. Przy ubieganiu się o francuski zasiłek dla bezrobotnych należy pamiętać, że urzędnicy będą sprawdzać przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Zasiłek należy się osobom, którym umowa z pracodawcom wygasła, albo zostały one zwolnione z przyczyn ekonomicznych.

W przypadku złożenia samemu wypowiedzenia tzw. Associacion pour l'Emploi dans Idustrie et le Commerce (ASSEDIC), popularnie nazywana przez Francuzów też kasą ubezpieczeniową, indywidualnie rozpatruje zasadność przyznania świadczenia. W praktyce oznacza to, że osoby dyscyplinarnie zwolnione mogą zasiłku nie dostać.

Również osoby samozatrudnione nie podlegają takiemu świadczeniu. Mogą one za to wraz z innymi bezrobotnymi zarejestrować się w jednym z lokalnych biur ASSEDIC i korzystać tam z innych zasiłków przyznawanych w ramach tzw. solidarności społecznej.

Zarówno rejestracji, jak i wszelkich formalności związanych z potwierdzaniem okresów zatrudnienia (standardowy formularz E301 lub E303) należy dokonywać w biurze ASSEDIC. Tam też obliczana jest wysokość świadczenia oraz okres, na jaki przysługuje.

Taryfikator i okres zasiłkuWysokość zasiłku z tzw. ubezpieczenia od bezrobocia wynosi we Francji 40,4 proc. stawki dziennej wynagrodzenia otrzymywanego przed utratą pracy plus 10,93 euro. Jeśli tak naliczony zasiłek jest jednak niższy niż 57,4 proc. ostatniego wynagrodzenia, wyrównuje się go do tego właśnie poziomu 57,4 proc. Generalnie zasiłek we Francji nie może być niższy niż 26,66 euro dziennie, ale też nie wyższy niż 75 proc. otrzymywanego wynagrodzenia.

Jego długość jest ruchoma i zależy od stażu pracy. Po sześciu przepracowanych we Francji miesiącach otrzymuje się świadczenie na siedem miesięcy. Przy roku zatrudnienia w ciągu ostatnich 20 miesięcy - na 12 miesięcy, a przy przepracowaniu 16 miesięcy w ciągu 26 miesięcy - 23 miesiące. Dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat, w przypadku przepracowania przez nich 27 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, zasiłek wypłacany jest przez trzy lata. Co ważne, do 31 grudnia 2008 r. we Francji obowiązują przepisy zwalniające osoby, które ukończyły 57 lat, z obowiązku aktywnego poszukiwania pracy.

Utrata świadczeniaPoza wyjątkiem związanym z osobami starszymi, obowiązek poszukiwania pracy mają wszyscy zarejestrowani jako bezrobotni. Francuscy urzędnicy bardzo skrupulatnie sprawdzają aktywność w poszukiwaniu pracy, dlatego dobrze jest posiadać dowody na podejmowanie takich działań. Ich brak może skutkować bowiem cofnięciem prawa do zasiłku.

Zasiłek można też stracić, jeśli w trakcie jego otrzymywania bezrobotny opuszcza Francję. W takich sytuacjach prawo francuskie dopuszcza pobieranie świadczenia na terenie innego państwa UE jedynie do trzech miesięcy. Polacy opuszczający Francję tylko przez trzy miesiące mają wiec prawo do tamtejszego zasiłku.

W trudniejszej sytuacji są natomiast osoby, które wyjechały z Francji natychmiast po utracie pracy (bez rejestracji jako osoba poszukująca pracy). Nie mają one prawa do żadnych świadczeń aż do momentu, kiedy przepracują w tym państwie minimum ustawowe gwarantujące przyznanie im zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne!

Zasiłek dla bezrobotnych we Francji nie może być niższy niż 26,66 euro dziennie. Nie może też przekraczać 75 proc. otrzymywanego wynagrodzenia

WAŻNE ADRESY

www.securite-sociale.fr
www.anaem.social.fr
(obie w j. francuskim).Opracowane przez www.polonika.fr
Tekst objęty prawem autorskim
Kopiowanie lub przetwarzanie tekstu zabronione.

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter