forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: czwartek, 07 grudnia 2023 r. Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Pieniądze z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci przyznawane są przez CPAM. Kwota ta wypłacana jest krewnym zmarłego, którzy w chwili jego śmierci pozostawali na jego całkowitym i rzeczywistym utrzymaniu. Jeśli utrzymywane były więcej niż jedna osoba, zasiłek wypłacany jest w następującym porządku: żyjący współmałżonek, partner z którym zmarły zawarł cywilny pakt solidarności (PACS – Pacte civil de solidarité), dzieci, wstępni (rodzice, dziadkowie).

Abu otrzymać pieniądze z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci, ubezpieczony w chwili śmierci powinien znajdować się w jednej z wymienionych sytuacji:

  • wykonywać pracę zarobkową
  • korzystać ze świadczenia dla osób niepełnosprawnych
  • korzystać z renty

Wysokość świadczenia jest równa sumie 3 ostatnich wynagrodzeń zmarłego, pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne.  Opracowane przez www.polonika.fr
Tekst objęty prawem autorskim
Kopiowanie lub przetwarzanie tekstu zabronione.

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter