forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: środa, 24 lipca 2024 r. Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny

Czym jest Carte Vitale?

Carte Vitale jest kartą ubezpieczenia zdrowotnego, wydawaną przez francuską Kasę Chorych. Ma ona formę elektronicznego, plastikowego prostokąta, wyglądem przypominającego kartę kredytową. Potwierdza ona prawa posiadacza karty (a w niektórych przypadkach również jego dzieci i współmałżonka) do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Pozwala na refundację kosztów leczenia i wydatków związanych z usługami medycznymi tj. transport medyczny, zakup leków i akcesoriów medycznych (okulary, protezy, wózki inwalidzkie itp.). Forma karty jest identyczna dla wszystkich ubezpieczonych, niezależnie od tytułu z jakiego są ubezpieczeni. Karta ta może być używana wyłącznie na terytorium Francji (nie jest ważna np. podczas zagranicznych wyjazdów na wakacje). Stanowi ona uzupełnienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ), z której z kolei nie możemy korzystać na terytorium Francji.

Oprócz Carte Vitale system elektronicznej obsługi ubezpieczenia zdrowotnego opiera się na jeszcze jednym dokumencie. Jest nim służbowa karta posiadana przez lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów, rehabilitantów itd. (Carte CPS).

 

Informacje zawarte na Carte Vitale

Informacje widoczne na Carte Vitale to: numer emitenta karty, numer seryjny karty, data emisji, numer identyfikacyjny posiadacza karty, jego nazwisko (lub, jeśli tego zażąda, jego pseudonim), barwna fotografia właściciela karty oraz znak identyfikacyjny karty.

Dane zapisane na karcie, możliwe do odczytu elektronicznego to:

  • powyższe dane oraz okres ważności karty, właściwe nazwisko właściciela, jeśli w widocznej części karty użył on pseudonimu, ewentualne drugie imię, data urodzenia, adres, zdigitalizowane zdjęcie,
  • prawa do świadczeń wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego
  • dane dotyczące wyboru lekarza
  • dane o ewentualnym nieobowiązkowym, dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • dane dotyczące korzystania z opieki medycznej na terenie jednego z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • dane kontaktowe osoby, na której powiadomienie w razie nagłego wypadku wyraził zgodę posiadacz karty
  • oświadczenie na temat wiedzy dot. przepisów regulujących dawstwo narządów
  • dane pozwalające na: realizację podpisu elektronicznego, ochronę informacji zawartych na karcie, uwierzytelnienie karty

 

Kto może posiadać Carte Vitale?

Carte Vitale jest kartą osobistą wydawaną bezpłatnie wszystkim osobom powyżej 16 roku życia, mieszkającym na terenie Francji (aby ją otrzymać nie trzeba być obywatelem francuskim). Warunkiem jej otrzymania jest ubezpieczenie we francuskim systemie ubezpieczenia społecznego.

 

Jak działa Carte Vitale?

Carte Vitale powinniśmy mieć przy sobie zawsze, gdy wybieramy się do lekarza. Podczas wizyty lekarz wprowadza ją do czytnika, a na połączonym z nim komputerze wpisuje informacje wcześniej znajdujące się w kartotece. Informacje przesyłane są do Kasy Chorych. Lekarz potwierdza operację podpisem na swojej służbowej karcie.

Karta nie służy do dokonywania opłat za usługi medyczne, ma ona jedynie ułatwiać zwrot poniesionych kosztów. Ubezpieczony może uregulować należność bezpośrednio u lekarza bądź farmaceuty lub skorzystać z pośrednictwa strony trzeciej np. polecenia zapłaty. Może też zażądać od lekarza lub farmaceuty pokwitowania, aby uniknąć trudności w procedurze zwrotu kosztów leczenia.

 

Aktualizacja danych zawartych na Carte Vitale

Dane zawarte na Carte Vitale nie są aktualizowane automatycznie. Jeśli chcemy wprowadzić zmiany w informacjach zapisanych na naszej karcie najpierw do Centrum Ubezpieczeń Społecznych (Centre de sécurité sociale ), należy przesłać dokumenty potwierdzające zmianę naszej sytuacji (np. akt ślubu, akt urodzenia dziecka). Odpowiednie zmiany zostają zapisane na karcie.

Kilka dni później, ubezpieczony powinien udać się do jednego z terminali służących do aktualizacji Carte Vitale (urządzenia te znajdują się we wszystkich placówkach medycznych na terenie Francji). Teraz wystarczy tylko włożyć kartę do terminala, a dokument zostanie automatycznie zaktualizowany. Opracowane przez www.polonika.fr
Tekst objęty prawem autorskim
Kopiowanie lub przetwarzanie tekstu zabronione.

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter